Khoa Quy hoạch Đô thị Và Nông thôn
  • Tuyển sinh

Giới thiệu Khoa Quy hoạch Đô thị và Nông thôn

Khoa Quy hoạch Đô thị và Nông thôn được thành lập năm 1992. Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Quy hoạch luôn không ngừng cải tiến và hoàn thiện chương trình đào tạo để đáp ứng những yêu cầu về nguồn nhân lực phục vụ công tác quy hoạch đô thị và nông thôn của đất nước. Trong những năm qua, Khoa Quy hoạch đã đạt được nhiều thành tích với các giải thưởng lớn như Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia, Giải thưởng Loa Thành, Giải thưởng của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam và nhiều giải Quốc tế.